9

Representation Allowances Compass

rep_allowance Forfaitaire onkostenvergoedingen zijn niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen en belastingen indien de werkgever kan aantonen dat de forfaitair terugbetaalde bedragen de werkelijk door de werknemers geleden kosten dekken én dat deze werden vastgesteld volgens ernstige normen.

Teneinde de redelijke normen in elke sector te bepalen, hebben Deloitte belastingconsulenten een specifieke benchmark ontwikkeld, gebaseerd op meerdere beslissingen die over de laatste 5 jaar werden genomen door de Belgische belastingautoriteiten. De toegang tot het Representatievergoedingen Kompas zal u toelaten om de bedragen te schatten die meestal worden vergoed in een specifieke industriële sector en dit in overeenstemming met de laatste stand van de administratieve praktijk.

Gelieve op te merken dat de onderstaande bedragen enkel als een indicatie dienen gebruikt te worden en dat een andere positie van toepassing kan zijn vanuit een sociaal zekerheidsstandpunt. Elke situatie dient apart bekeken te worden, aangezien de bedragen kunnen wijzigen naar aanleiding van de grote van uw onderneming. Contacteer uw Deloitte belastingspecialist voor bijstand in uw aanvraag naar de belastingadministratie.

Redelijke onkostenvergoedingen binnen uw sector?

De forfaitaire onkostenvergoedingen die meestal worden vergoed in een specifieke industriële sector hangen af van de sector waarin uw dagdagelijkse activiteiten plaatsvinden. Selecteer uw industriële sector in de onderstaande lijst om een schatting te verkrijgen van de maandelijkse bedragen die meestal worden vergoed in een specifieke industriële sector en dit in overeenstemming met de laatste stand van de administratieve praktijk.


Industry Sector:

Categorie 1: Senior management (?)
Categorie 2: Midden management (?)
Categorie 3: Eerstelijns management (?)
Categorie 4: Senior operationeel personeel (?)
Categorie 5: Operationeel personeel (?)


Back to top

Hoe kunnen wij u verder helpen? 

Over de jaren heen hebben Deloitte belastingconsulenten specifieke expertise en ervaring opgebouwd in dit gebied en kunnen u daarom voorzien met specifieke assistentie bij:

        -     Het vaststellen van de bevoegde entiteit binnen de Belgische belastingautoriteiten
               en u helpen bij het bepalen van de mogelijkheid om een ruling aan te vragen
               bij de Dienst voorafgaande beslissingen;
        -     Het bepalen van de aanvaardbare forfaitaire bedragen, in oversteentemming met de
               industriële sector en de activiteiten van de betrokken werknemers en bestuurders;
        -     Het beschrijven van de functiecategorieën en de verschillende soorten kosten per categorie;
        -     Het assisteren in het geval van een testperiode (communicatie naar de betrokken
               werknemers/bestuurders, opstellen van een vragenlijst, analyseren van de cijfers);
        -     Het opstellen van het verzoek om een akkoord;
        -     Het opstellen van de communicatie naar de begunstigden.Back to top

Disclaimer 

More

Contacts

Sofie Van Breedam
Tax Partner
svanbreedam@deloitte.com

Email Us Facebook Twitter Youtube LinkedIn Corporate LinkedIn Alumni Flickr

Material on this website is © 2013 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site